An toàn đường

bộ bắt đầu từ

tất cả chúng ta!

Thói quen an toàn đường bộ sẽ được phát triển tốt hơn thông qua các hoạt động và giáo dục của Toyota. Hãy tưởng tượng sẽ có một thế giới với hệ thống giao thông đường bộ thuận tiện cho tài xế và những người đi bộ. Hãy cùng Toyota tạo ra thói quen an toàn đường bộ ở khắp mọi nơi.