Bạn là người
bị phân tâm
khi lái xe?

Môi trường đường bộ an toàn hơn cho tất cả mọi người chỉ có thể thành hiện thực nếu tất cả chúng ta cùng nỗ lực. Mặc dù chúng ta có thể không nhận ra, nhưng chúng ta luôn bị vây quanh bởi các nhân tố phân tán mỗi khi chúng ta lái xe. Làm trắc nghiệm này để tìm hiểu thêm về các trường hợp phân tán chúng ta, và xem thử bạn có là một tài xế lái xe an toàn không!

Làm Trắc Nghiệm