Go Go Buckle Up

Đi đến địa điểm an toàn bắt đầu từ việc bạn và người thân của bạn cài dây an toàn khi lên xe. Giúp chúng tôi kiểm tra xem mọi người đã cài dây an toàn đúng cách chưa trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình cùng nhau - hãy nhớ đừng để bị phân tán bởi điện thoại hay các tài xế khác!

Chơi ngay