คุณเป็นผู้ขับขี่
ที่ไม่มีสมาธิ
ใช่หรือไม่?

แค่ใส่ใจ ถนนปลอดภัยก็จะเป็นของทุกคน เพราะทุกครั้งที่เราขับขี่ สภาพแวดล้อมบนถนนมักเต็มไปด้วยสิ่งรบกวน ที่เราอาจไม่เคยตระหนัก ทำแบบทดสอบนี้ เพื่อเรียนรู้สถานการณ์ที่สามารถรบกวนเรา แล้วมาดูกันว่า... คุณจะเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยได้แค่ไหน!

ทำแบบทดสอบ