ເຕັກໂນໂລຢີລະດັບໂລກ

ຄວາມປອດໄພລະດັບໂລກ

ຄວາມປອດໄພຕ້ອງມາກ່ອນ ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກໜັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາບໍ່ເປັນຮອງໃຜ. ໂດຍ​ການ​ນຳໃຊ້ແນວທາງແບບອົງລວມຄວາມ​ປອດ​ໄພ​, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສໍາ​ລັບ​ຄົນຂັບ​,ແຕ່​ສໍາ​ລັບ​ຄົນໃຊ້​ຖະ​ຫນົນ​ທຸກຄົນ.

ເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງໂຕໂຍຕ້າ

ຜົນສຳເລັດຂອງການຫລຸດຜ່ອນຜູ້ບາດເຈັບຕາມທ້ອງຖະໜົນ

ປັດຊະຍາການພັດທະນາຂອງໂຕໂຍຕ້າ

ສົ່ງເສີມການລິເລີ້ມການຮ່ວມກັບກຸ່ມອື່ນຢູ່ໃນສັງຄົມ ດຳເນີນການ " ຄວາມປອດໄພທີ່ແທ້ຈິງໃນໂລກ"
ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ລວມເອົາຄວາມຮູ້ເຂົ້າໄປໃນການພັດທະນາຍານພາຫະນະ

ອ່ານເພີ້ມ

ແບບລວມຂອງໂຕໂຍຕ້າ
ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຢີ ຄວາມປອດໄພແບບໃຫມ່ເຂົ້າໃນການຕິດຕັ້ງຍານພາຫະນະໃນ 5 ຂັ້ນຕອນຂອງການຕິດຕັ້ງ
ເປົ້າໝາຍຂອງໂຕໂຍຕ້າແມ່ນເພື່ອພັດທະນາຄວາມປອດໄພຂອງຍານພາຫະນະເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຈຸດປະສົງຂອງສັງຄົມໂດຍປາສະຈາກອຸບັດຕິເຫດ

ຮຽນຮູ້ເພີ້ມເຕີມ