THUMS ແມ່ນໃຜ?

THUMS - ຫຼືຮຸ່ນມະນຸດຈຳລອງເພື່ອຄວາມປອດໄພ - ອາດຈະເປັນຫນຶ່ງໃນຮຸ່ນທີ່ສະຫຼາດທີສຸດໃນການທົດສອບການຕຳ. ມັນບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນສາມາດບອກທຸກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ຍອ້ນວ່າ THUMS ມີໂຄງສ້າງຂອງກະດູກ ແລະ ເສັ້ນເອັນ, ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຕໂຍຕ້າວິເຄາະ, ໃນລາຍລະອຽດ ຜົນກະທົບຂອງອະໄວຍະວະທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນຫົວໃຈ, ປອດ ແລະຕັບລະຫວ່າງການຈຳລອງອຸບັດຕິເຫດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ THUMS

ຂໍຂອບໃຈອະໄວຍະວະທີ່ສໍາຄັນຂອງTHUMS, ທີເຮັດໃຫ້ໂຕໂຍຕ້າສາມາດທີ່ຈະສ້າງ ແລະ ສຶກສາຄືນກັບເຫດການທີ່ໃກ້ຄຽງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພຂອງລົດໂຕໂຍຕ້າເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຂອງທ່ານມີຄວາມອຸ່ນໃຈ.

ພົບ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງທຳ​ສ໌ (THUMS)

THUMS ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ແກ້ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ເພື່ອ​ເປັນຕົວແທນແບບຕ່າງໆ​ຂອງມະນຸດເຮົາໃນ​ໂລກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ, ພ້ອມດ້ວຍຫຸ່​ນຈຳລອງທີ່ຮຽນແບບດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ພາຍ​ໃນ​ມະ​ນຸດ. ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ນີ້​ຊ່ວຍເພີ່ມ​ຄວາມ​ຊັດເຈນຂອງ​ຜົນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຈຳ​ລອງ​ເຫດການຕຳກັນ